Confira esta curiosidade relativamente ao posicionamento das letras do teclado.